Ouderraad

Ouderraad (O.R.)

De Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Koningsspelen, Schoolreis, Avondvierdaagse, het afscheid van groep 8… Deze activiteiten kunnen we alleen maar organiseren dankzij de hulp van onze ouderraad (O.R.). De ouderraad van OBS De Wielen werkt nauw samen met de leerkrachten en ondersteunt hen waar nodig. We zijn als school heel blij met deze actieve groep en hebben veel waardering voor hun werk.

Ieder jaar stelt de ouderraad de ouders op de hoogte van hun activiteiten. De activiteiten worden geëvalueerd en jaarlijks legt de O.R. verantwoording af over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Tijdens de jaarvergadering (4 oktober 2018) bent u van harte welkom om uw vragen te stellen en de begroting goed te keuren.

Zes keer per schooljaar vergadert de ouderraad. De locatiedirectrice van De Wielen (Marja van Hulst) en een afvaardiging van het team (schooljaar 2018-2019 Ellen de Koning) wonen de vergaderingen bij. Elke activiteit kent een eigen commissie binnen de ouderraad. Ze komen bijeen wanneer dit nodig voor de organisatie van een activiteit. Soms is er bij een activiteit nog extra hulp nodig. Per mail of KlasBord ontvangt u hiervoor dan een oproep. Ook leest u in de maandelijkse nieuwsbrief, het Spuigat, over de activiteiten die geweest zijn of nog op de planning staan.

Vanuit elke groep zit minimaal één ouder in de ouderraad zodat er goede vertegenwoordiging is.
Heeft u vragen, spreek dan één van de leden aan of neem per e-mail contact op: orobsdewielen@gmail.com.

Samenstelling ouderraad:

Voorzitter:        
Inge Spier

Peningmeester:
Philippe Sluymers

Secretaris:
Stefan van Ewijk

Leden:
Vanessa de Heer
Cindy Schuil
Patricia Eleveld
Jacqueline van Weert
Ilona de Jonge
Maurits Bliekendaal
Mirjam van Waardenburg
Colinda Vink
Corina Schuitemaker
Marjolijn Verschoor
Cindy den Breejen
Erik Le Mair

Financiële verantwoording 

Jaarverslag activiteiten