Leerlingenraad

Wij werken met een leerlingenraad. De leerlingen die in de leerlingenraad zitten worden gekozen en komen uit groep 5, 6, 7 en 8. 
Per groep worden twee leerlingen gekozen, die namens hun groep het woord gaan voeren in de leerlingenraad.

Het doel van de leerlingenraad is dat de leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze merken dat ook hun mening van belang is. Hiermee wordt de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen bij de school en schoolse zaken vergroot. Punten uit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.

Bij elke vergadering is een vaste ouder (lid van de ouderraad) aanwezig. Deze ouder heeft een adviserende en begeleidende rol. Tevens zorgt deze ouder voor de notulen. De leden van de leerlingenraad vragen input uit hun groep en informeren hun groep over genomen besluiten en/of ontvangen informatie.

Leerlingen Leerlingenraad 2019 - 2020

Groep 5: Fay en Joep

Groep 6: Evi en Hugo

Groep 7: Febe en Lucas

Groep 8: Aranne en Daphne

De leerlingenraad wordt begeleid door Lisette.

Vergaderdata: 

vrijdag 1 oktober 2019
vrijdag 15 november 2019
vrijdag 17 januari 2020 
vrijdag 6 maart 2020
vrijdag 3 april 2020
vrijdag 5 juni 2020